tell me more logo
ANGLIČTINA A NĚMČINA PŘIROZENOU CESTOU
využijte jedinečnou technologii rozpoznávání řeči

Informace o programu Tell me More

Charakteristika programu

Tell me More je software pro výuku angličtiny, resp. němčiny na PC, který se vyznačuje vlastnostmi, jež shrnují následující body. Ve v‘ech dále uvedených charakteristikách spočívají zároveň přednosti Tell me More před v‘emi dosud dostupnými jazykovými výukovými programy.

 1. Komplexnost cílů – program je zaměřen k získání jazykových dovedností v‘ech pěti základních typů, tj. porozumění, poslech, čtení, samostatné ústní a písemné vyjadřování a ústní komunikace v interakci.
 2. Komplexnost výukových postupů – přímou, komunikativní metodu program doplňuje o činnosti zaměřené na poznání a osvojení gramatických pravidel, činnosti rozvíjející slovní zásobu, činnosti zaměřené na poznání reálií a kultury dané země. Program používá 37 typů výukových činností, v nichž nabízí asi 1200 různých činností pro každou úroveň zvládnutí jazyka.
 3. Komplexnost rolí programu – v tzv. volném režim výuky je Tell me More jazykovou laboratoří, ve které studující může samostatně volit jednotlivé činnosti, kromě toho ale nabízí dva dal‘í režimy, a to řízenou a dynamickou výuku. V nich si studující zvolí jednak cíl výuky (jaké dovednosti by chtěl získat), jednak pevný nebo proměnlivý časový plán. Program pak plní roli učitele a konzultanta: zadává studujícímu postupně jednotlivé činnosti, hodnotí dosažené pokroky, upozorňuje na nedostatky a na zpoždění proti plánu, poskytuje vysvětlení podle přání studujícího.
 4. Technologická komplexnost – program je jednak vybaven nejnověj‘ími technologiemi pro rozpoznávání řeči a jejich aplikacemi při výuce jazyků (včetně využití při nácviku správné výslovnosti nejen slov, ale dokonce i jejich částí a na druhé straně také celých vět, a včetně plynulé konverzace mezi člověkem a programem), jednak aplikacemi umělé inteligence umožňujícími plánování, hodnocení a řízení výuky.
 5. Plné ponoření do cizího jazyka – pokročilej‘í uživatelé mohou zvolit režim, kdy je celý kurs veden v cizím jazyce.
 6. Možnost opustit prostředí PC – program umožňuje, aby si studující soubory se zvukovými nahrávkami, které jsou obsaženy v jednotlivých lekcích, zkopírovali na pevný disk a vypálili si pak audio CD. To lze využít k poslechu a opakování kdekoliv, kde je k dispozici přehrávač CD. Podobně si studující může části učební látky vytisknout.
 7. Ergonomické ovládání – je vytvořeno s největ‘ím možným ohledem na to, aby se studující mohl soustředit na vlastní náplň učení.
 8. Vícenásobná, opakovaná a dlouhodobá využitelnost – program může být na témž počítači využíván více studujícími, jejich výsledky program sleduje a hodnotí odděleně. Vzhledem k bohatosti jazykového obsahu a neomezené platnosti licence lze program využít k pozděj‘ímu opakování a upevnění dovedností.

Úrovně programu

Program je nabízen ve čtyřech (angličtina), resp. třech (němčina) úrovních, které popisuje následující tabulka.

Úroveň jazykových dovedností, které lze dosáhnout Označení dosažené úrovně podle Rady Evropy

 1. Začátečníci A1 – A2
 2. Středně pokročilí B1
 3. Pokročilí B2
 4. Obchodní jazyk (britská angličtina) B2 – C1

Technická náročnost

Tell me More není příli‘ náročný na technické vybavení počítače. Pro hladké používání programu je doporučena alespoň tato konfigurace:

PC nebo kompatibilní, Pentium® III 650 MHz nebo jeho ekvivalent, Windows® NT4*/ 2000/ XP, 128 MB RAM (pro 2000 a XP 256 MB), 110 MB na HD, CD-ROM 24x rychlost, grafická karta rozli‘ení 1024 x 768, 16 milionů barev (24 bity), zvuková karta 16 bitů kompatibilní s Windows®, mikrofon, reproduktory nebo sluchátka, my‘ nebo obdobné zařízení.

Původ programu, ocenění

Česká verze programu vznikla v licenci firmy AURALOG (www.auralog.com), jejíž jazykové výukové programy jsou ve světovém měřítku v kvalitě i prodeji na prvním místě.

Tell me More byl v České republice vybrán za Tip časopisu Počítač pro každého č. 15/2005.

Ve světě získal Tell me More například tato ocenění:

eddie awards top ten reviews the new yor festivals
pc home gold family pc computer pc actual

Základní informace

Recenze

Demoverze

© LEDA spol.s r.o. nakladatelství a softwarový dům: Jazykové tituly, Beletrie a literatura faktu, Encyklopedie, Angličtina, Čeština, Čínština, Francouzština, Italština, Japonština, Němčina, Ruština, Španělština, Albánština, Brazilská portugalština, Dánština, Finština, Holandština, Chorvatština, Indonéština, Latina, Lotyština, Maďarština, Nizozemština, Norština, Polština, Portugalština, Rumunština, Řečtina, Srbština, Švédština, Turečtina, Ukrajinština