tell me more logo
ANGLIČTINA A NĚMČINA PŘIROZENOU CESTOU
využijte jedinečnou technologii rozpoznávání řeči

Recenze Počítač pro každého

KOLIK ŘEČÍ ZNÁŠ...

Před dvěma roky (v PPK 14/03 ) jsme vám představili výborného učitele angličtiny pro děti - program Tell me More Kids. Dnes vám přiblížíme obdobné učitele pro dospělé, a to hned učitele dvou jazyků - angličtiny a němčiny.

SAMOZŘEJMĚ ŽE PROSTŘEDÍ PROGRAMU, shodné pro výuku obou jazyků, je zcela "dospělácké" (doporučená dolní věková hranice pro práci s programem je 12 let).

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

Instalace produktu je standardní a jistě ji zvládnete bez potíží. Po spuštění programu budete vyzváni k zadání jména a hesla - to proto, že s Tell me More se může učit více zájemců a program si přitom pamatuje vše podstatné o průběhu výuky každého z nich.

Pro jednotlivé jazyky jsou připraveny tři (němčina), resp. čtyři (angličtina) znalostní úrovně - pro začátečníky, pro středně pokročilé a pro pokročilé, v případě angličtiny ještě úroveň "obchodní jazyk". Objem výuky jednotlivých úrovní odpovídá 250 učebním hodinám a je sestaven cca z 1200 různých cvičení a her tak, aby ani tak rozsáhlý výukový kurz nebyl příliš nudný.

Program nabízí tři formy výuky - volnou (jednotlivé akce si podle aktuální potřeby vybíráte ze seznamu), řízenou (učební plán bude sestaven podle vašich znalostí a cílů) a dynamickou (vaše znalosti budou průběžně vyhodnocovány a podle výsledků bude upravována nabídka dalších kroků). Navíc při sestavování učebního plánu lze zohlednit jak vlastní časové možnosti, tak i cíle, na které se chcete zaměřit.

BOHATÁ NABÍDKA

Výuka každé úrovně je organizována do šesti učeben. Každá z nich nabízí několik z 37 typů výukových činností, např. výslovnost, uspořádání slov, procvičování gramatiky, fonetické cvičení, diktát, křížovky apod.

Při vlastní výuce postupně řešíte vybrané nebo do plánu zařazené úkoly, přičemž program trvale vyhodnocuje vaše úsilí a podle zvolené varianty případně upravuje následné pořadí úkolů.

Pokud je procvičován poslech nebo výslovnost, musíte reagovat podle toho, co slyšíte, resp. program reaguje na to, jak odpovídáte. K efektivní práci se zvukem je použita technologie rozpoznávání řeči S. E. T. S., včetně grafického vyjádření frekvenční křivky originálního i vašeho hlasu. Podle nastavené úrovně obtížnosti potom program vyhodnocuje vaši výslovnost, a pokud vám rozumí, pokračuje ve výuce. Pokud nerozumí, máte možnost příslušnou akci si několikrát zopakovat.

Samozřejmostí multimediálního programu jsou animace, krátké videoukázky reálných životních situací a interaktivní dialogy. To vše vhodně přibližuje počítačovou výuku reálným situacím.

Kromě vlastních výukových částí nabízí program i několik doplňků:

VELKÁ UŽIVATELSKÁ VARIABILlTA

Program dále umožňuje co nejvhodnější přizpůsobení požadavkům uživatele. Nastavit lze řadu parametrů, např. obtížnost rozpoznávání řeči, obtížnost diktátů, dobu čekání na odpověď, automatické zobrazování překladů, aktivní nápovědy apod. Pro začátek si můžete třeba nastavit průběžné zobrazování animované nápovědy ke každé probírané stránce, později můžete tuto nápovědu vypnout, nebo dokonce celou výuku přepnout do komunikace v příslušném cizím jazyce.

Program Tell me More umožňuje vypálit si vlastní audio CD se zvukovými nahrávkami, a to zejména s nahrávkami těch částí, které vám ještě moc dobře nejdou - tak máte možnost učit se i tam, kde počítač zrovna nemáte k dispozici. Součástí instalace jsou i ukázkové testy pro přípravu k získání evropského jazykového certifikátu TELC, úrovně A1 a A2.

Oblíbenost programu Tell me More v mnoha zemích dokazuje, že autoři připravili opravdu efektivního učitele jazyků. Díky firmě Leda se o tom nyní i sami můžete přesvědčit.

Počítač pro každého 15/2005

Základní informace

Recenze

Demoverze

© LEDA spol.s r.o. nakladatelství a softwarový dům: Jazykové tituly, Beletrie a literatura faktu, Encyklopedie, Angličtina, Čeština, Čínština, Francouzština, Italština, Japonština, Němčina, Ruština, Španělština, Albánština, Brazilská portugalština, Dánština, Finština, Holandština, Chorvatština, Indonéština, Latina, Lotyština, Maďarština, Nizozemština, Norština, Polština, Portugalština, Rumunština, Řečtina, Srbština, Švédština, Turečtina, Ukrajinština