tell me more logo
ANGLIČTINA A NĚMČINA PŘIROZENOU CESTOU
využijte jedinečnou technologii rozpoznávání řeči

Recenze Chip 7/2005

PANEČKU, TO JE UČITEL!

Nabídka jazykových kurzů, ať už počítačových nebo s „živým“ učitelem je velmi bohatá, konkurence, jak do ceny, tak i rozsahu a kvality, značná. Multimediální výukový program Tell me More od firmy LEDA však určitě patří k těm, co jsou na špici.

Ten, kdo poznal aspoň jednu ze tří úrovní programu Tell me More Kids (Chip 7/03), nejspíš dětem záviděl, že se mohou učit anglicky s tak příjemným učitelem. Aby tomu tak ale nemuselo být, připravila firma LEDA lokalizaci celosvětově úspěšného výukového jazykového kurzu firmy Auralog i pro dospělé a to hned pro dva nejžádanější jazyky – angličtinu a němčinu. Protože jsou tyto produkty až na dvě skutečnosti (jazyk a rozsah) vlastně shodné, představíme vám je společně.

Učitel, jak má být

Od učitele očekáváme, že nás naučí (a samozřejmě sám zná), výuku bude organizovat a její rychlost přizpůsobovat optimálně našim schopnostem a bude trpělivý k našim nedostatkům. Všechny tyto vlastnosti (a ještě řadu dalších) tento počítačový učitel má.

Program nabízí tři způsoby výuky – volnou (jednotlivé akce si budete vybírat ze seznamu sami), řízenou (učební plán bude sestaven podle vašich znalostí a cílů) a dynamickou (vaše znalosti budou průběžně vyhodnocovány a podle výsledků bude upravována nabídka dalších kroků). Při přizpůsobení učebního plánu lze zohlednit jak vlastní časové a termínové možnosti, tak i dovednosti, na které se chcete zaměřit. Pro jednotlivé jazyky jsou připraveny tři (němčina) resp. čtyři (angličtina) znalostní úrovně – začátečníci, středně pokročilí a pokročilí. Pro angličtinu ještě úroveň obchodní jazyk.

Výuka každé úrovně je organizována do šesti učeben (učebna lekcí, kultury, slovní zásoby, gramatiky, ústního a písemného vyjadřování). V nich je připraveno 37 typů výukových činností, např. výslovnost výrazu, věty, nácvik vět, uspořádání slov, procvičování gramatiky, fonetické cvičení, dialog, diktát, křížovky, ale i méně obvyklé jako např. mapománie, tajemné sdělení atd. Objem jednotlivé úrovně odpovídá 250 hodinám výuky a cca 1200 rozmanitým cvičením a hrám tak, aby ani tak rozsáhlý výukový kurz nebyl příliš nudný. Doporučená dolní věková hranice pro práci s programem je 12 let.

Použití nejmodernějších technologií

Při vlastní výuce postupně řešíte do plánu zařazené nebo jednotlivě vybrané úkoly, přičemž program trvale vyhodnocuje vaše úsilí a podle zvolené varianty příp. upravuje následné pořadí úkolů. Graficky zajímavé přehledy o tom, jak jste byli dosud úspěšní, si můžete kdykoliv zobrazit. Pokud je procvičován poslech nebo výslovnost, musíte reagovat podle toho, co slyšíte, resp. program reaguje na to, jak odpovídáte.

Významnou vlastností programu je použitá technologie rozpoznávání řeči S.E.T.S. Program využívá řadu pomůcek, včetně grafického vyjádření frekvenční křivky originálního i vašeho hlasu.a podle nastavených parametrů a vlastních algoritmů vyhodnocuje vaši výslovnost a určuje následné akce. Pokud např. uděláte ve výslovnosti i jen menší chybu, program ji rozpozná a příslušné místo na grafu červeně podbarví a vy máte možnost si výslovnost zopakovat.

Samozřejmostí multimediálního programu je použití mnoha animací, krátkých videoukázek reálných životních situací a interaktivní dialogy. To vše vhodně přibližuje počítačovou výuku reálným situacím.

Kromě vlastních výukových částí nabízí program několik doplňků:

Velká uživatelská variabilita

Program dále umožňuje pomocí nastavení řady parametrů jeho co nejvhodnější přizpůsobení požadavkům uživatele. Nastavit lze např. obtížnost rozpoznávání řeči, obtížnost diktátů, dobu čekání na odpověď, automatické zobrazování překladů, aktivní nápovědy apod. Pro začátek si můžete třeba nastavit průběžné zobrazování animované nápovědy ke každé probírané stránce, později můžete tuto nápovědu vypnout a až se budete domnívat, že už hodně znáte, pak můžete přepnout celou výuku jen do komunikace v cizím jazyce.

Kromě již uvedených možností si můžete pomocí Tell me More vytvořit vlastní audio CD se zvukovými nahrávkami zejména těch lekcí, které vám ještě moc dobře nejdou a učit se i tam, kde nemáte počítač zrovna k dispozici. Na internetu jsou pak dostupné konzultace a další učební materiály.

Tell me More nabízí nástroje i učební plán pro přípravu ke složení zkoušky Evropského jazykového certifikátu TELC úrovně A1 a A2.

Prostě – Tell me More je opravdu výborný učitelem a proto si jistě naše ocenění plně zaslouží.

CHIP 07/2005, Milan Pola

Základní informace

Recenze

Demoverze

© LEDA spol.s r.o. nakladatelství a softwarový dům: Jazykové tituly, Beletrie a literatura faktu, Encyklopedie, Angličtina, Čeština, Čínština, Francouzština, Italština, Japonština, Němčina, Ruština, Španělština, Albánština, Brazilská portugalština, Dánština, Finština, Holandština, Chorvatština, Indonéština, Latina, Lotyština, Maďarština, Nizozemština, Norština, Polština, Portugalština, Rumunština, Řečtina, Srbština, Švédština, Turečtina, Ukrajinština